Stockholms län utom Roslagskusten

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Under slutet av veckan strömmar varm luft in över södra Sverige. I östra Götaland och östra Svealand väntas höga dagstemperaturer under flera dagar framöver. Det kan ge ökad påfrestning på kroppen och problem för framför allt riskgrupper

Var: Östra Svealand och ostligaste Götaland

Hur kan det påverka mig: Ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Den maximala dagstemperaturen väntas bli 26 grader eller högre fram till början av nästa vecka.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: TESTMEDDELANDE Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Var: TEST Svealand och östra delen av Götaland

Hur kan det påverka mig: TEST Stor risk att bränder kan uppstå i skog och mark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Kommentar: TEST

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.