Annons

Annons - Nasonex

3 myter om allergi  

Har barn som växer upp utan pälsdjur mindre risk att bli allergiska? Yuba Averstedt, medicinsk rådgivare på Bayer, reder ut tre myter kring allergi.

Myt 1: Allergi är något som man föds med
Både ja och nej, risken att utveckla allergi är stor om någon av föräldrarna är allergiska samt beroende på hur mycket allergen man exponeras för över tid.  

Myt 2: Barn som växer upp utan pälsdjur löper mindre risk att bli allergiska
Nej, det stämmer inte. Har man inte djur hemma blir man inte exponerad för lika mycket pälsdjursallergen och då behöver man inte bli känslig mot just pälsdjur. Men man kan ändå bli utsatt för andra luftburna allergen, som till exempel kvalster och mögel, och utveckla allergi mot annat än pälsdjur. 

Myt 3: Blir man trött av allergimedicin?
Nej, det stämmer inte. Man blir inte trött av dagens receptfria produkter. Många personer kan dock bli trötta av allergin i sig. 

Läs mer hos Nasonex

  

Läs alltid bipacksedeln. Nasonex® nässpray (mometasonfuroat) är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symtom (nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar) vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Vid graviditet, amning eller om du redan använder läkemedel med kortison bör du rådfråga läkare före användning. Använd inte Nasonex om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Bayer.se. L.SE.COM.02.2020.3832.

Publicerad 30 nov 2020